2 تغییر


سلاااااااامممممم به همه ی شما

دو تغییر بر روی وب سایت ایجاد شده 

1.برای سومی ها سوالات نهایی رو واسشون روی صفحه ی اختصاصی پروژه نهایی گذاشتم.

2.بچه ها پیش هم واسشون یه کلیپ و یه سری سوال زمین به روش سوال و پاسخ گذاشتم.