صفحه آزمون های جامع ویژه کنکور 97


با سلام به همه دانش آموزان عزیزم

 

 

 

سوالات گزینه 2 مورخ یک تیر 1396 رشته تجربی

 ---------------------------------------------------

آزمون 26 خرداد گاج رشته تجربی  1396

1. دفتر چه عمومی

2.دفترچه اختصاصی

3.پاسخ تشریحی

 ---------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------

آزمون مدارس برتر ایران 1396رشته تجربی

1.دفترچه سوال عمومی

2.دفتر چه سوال اختصاصی

3.دفترچه پاسخ

--------------------------------------------------------------------------

 

 -----------------------------------------------

 آزمون 8 اردیبهشت گاج 1396(آزمون بزرگ گاج)

----------------------------------------------

آزمون گزینه 2 خرداد 96

1.دانلود دفترچه عمومی گزینه 2 

2.دانلود دفترچه اختصاصی کزینه 2 تجربی

3.دانلود دفترچه پاسخ گزینه 2 تجربی 

---------------------------------------

 

آزمون گاج 12 خرداد  رشته تجربی 1396

 

-------------------------------------------------------------------

1.آزمون شماره 1 قلم چی رشته تجربی 95                  کلید آزمون قلم چی شماره 1

 2.آرمون شماره 2 قلم چی رشته تجربی 95                  کلید آزمون قلم چی شماره 2

پاسخ آزمون شماره 2 قلم چی رشته تجربی سال 95

3.آزمون شماره 3  قلم چی رشته تجربی سال 95              کلید آزمون قلم چی شماره 3

4.آزمون شماره 1 گزینه 2 رشته تجربی سال 95

5.آزمون شماره 2 گزینه 2 رشته تجربی سال 95

6.آزمون شماره 1 سنجش تجربی سال 95

7.آزمون شماره2 سنجش تجربی سال 95

8.آزمون شماره 3 سنجش تجربی سال 95

9.آزمون شماره 4 سنجش تجربی سال 95

 

رشته ریاضی

1.آزمون شماره 1 قلم چی رشته ریاضی 95

2.آزمون شماره 2 قلم چی رشته ریاضی 95

3.آزمون شماره 3 قلم چی رشته ریاضی 95

4.آزمون شماره 1گزینه 2 رشته ریاضی 95

5.آزمون شماره 2 گزینه 2 رشته ریاضی 95