صفحه ویژه سوالات قلم چی یازدهم تجربی


با سلام

 

 

------------------------------------------------

قلم چی 6 بهمن رشته تجربی

کلید

پاسخ تشریحی

-----------------------------------------

قلم چی 6 بهمن زشته ریاضی

کلید

پاسخ تشریحی

 

------------------------------------------------------------------

قلم جی 21 دی

قلم چی 30 آذر

قلم چی 16 آذر

قلم چی 2 آذر

قلم چی 18 آبان

قلم چی 4 آبان

-------------------------------------------------------------------------

آزمون 17 آذر قلم چی یازدهم تجربی

پاسخ تشریحی

کلیذ

 

 

=========================================================

آزمون 17 آذر قلم چی یازدهم ریاضی

پاسخ تشریحی

کلید

 

 

-------------------------

 سوالات 3 آذر یازدهم ریاضی

کلید

پاسخ تشریحی

 

-----------------------------------------------------------------

سوالات آزمون 3 آذر یازدهم تجربی

کلید آزمون

پاسخ تشریحی

 

---------------------------------------------------------------

سوالات آزمون 19 آبان رشته ریاضی

پاسخ تشریحی

کلید سوالات

 

-----------------------------------------

سوالات آزمون 19 آبان 96 تجربی

پاسخ تشریحی

کلید سوالات

 

------------------------------------------

سوالات 5 آبان 96 رشته تجربی

پاسخ تشریحی

کلید

 

==================================================================================

سوالات 5 آبان 96 رشته ریاضی

پاسخ تشریحی

کلید

 

-------------------------------------------------

سوالا ت قلم چی 21 مهر سال 96 تجربی

کلید ازمون

پاسخ تشریحی

-----------------------------------------------------------------

سوالات قلم چی 21 مهر سال 96 ریاضی

کلید ازمون

پاسخ تشریحی