آزمون های شبانه پروژه دی ماه


 

 

سوالات آزمون گزینه 2 پارسال ویژه جمع بندی پیش 1

-------------------------------------------------------------------------

 سوالات آرمون گاج پارسال رشت تجربی ویژه جمع بندی پیش 1

--------------------------------------------------------------------------

 سوالات قلم چی 18 فروردین 96 تجربی

 پاسخ سوالات

کلید سوالات

------------------------------------------------------------------------

 سوالات گواه ریاضی تجربی

---------------------------------------------------------------------------

سوالات گواه زمین شناسی

-------------------------------------------------------------------------------------

 آزمون جامع زیست پیش یک .......سطح سوالات بسیار عالی هست..... حتما حل بررسی کنید.

-----------------------------------------------------------------

 شب شانزدهم رشته ریاضی(وقت آزمون 20 دقیقه)

پاسخ شب شانزدهم رشته ریاضی

 

----------------------------------------------------------

شب شانزدهم رشته تجربی(شب آزمون 20 دقیقه)

پاسخ شب شانزدهم رشته تجربی

-----------------------------

 شب پانزدهم رشته ریاضی(وقت آزمون 20 دقیقه)

پاسخ شب پانزدهم رشته ریاضی

-----------------------------------------------------------------

شب پانزدهم رشته تجربی(وقت آزمون 20 دقیقه)

پاسخ شب پانزدهم رشته تجربی

-----------------------------------------------------------------

 شب چهاردهم رشته ریاضی و تجربی(وقت آزمون 20 دقیقه)

پاسخ شب چهاردهم رشته ریاضی و تجربی

--------------------------------------------------------

 پاسخ تمرین های کتاب درسی فیزیک پیش

-------------------------------------------

سوال شب سیزدهم رشته ریاضی(وقت آزمون 20 دقیقه)

پاسخ شب سیزدهم رشته ریاضی

 ----------------------------------------

سوال شب سیزدهم رشته تجربی(وقت آزمون 20 دقیقه)

پاسخ شب سیزدهم رشته تجربی

-----------------------------

سوالات مسایل ژنتیک جمعیت

--------------------------------------------

جزوه ژنتیک جمعیت

-]-----------------------------------

سوال شب نهم تجربی

پاسخ شب نهم رشته تجربی

--------------------------------

سوال شب نهم رشته ریاضی

پاسخ شب نهم رشته ریاضی

--------------------------------